Private Office

OM DE OPGAVER VI UDFØRE.


Mark inspektioner


Vi kan lave optagelser i højde mellem 2m og 100m, alt efter hvilket overblik der er brug for.

På billederne vil man være istand til at observere "huller" i afgrøderne som kan være forårsaget af tørke, vand og lignende.

Billederne kan bruges til optælleing af f.eks Får, Lam og andre dyr, i disse tilfælde vil billederne blive taget i en højde der ligger omkring 75 til 100m for ikke at genere dyrene.


Antenne og Maste inspektioner


Vi kan levere billeder i en høj opløsning og på en afstand ned til ca.1,5m, sådan at det ikke vil være nødvendigt at rekvirere speciel kran/mandskab til at hejses/kravle op i masten.


Broer o.lign.


Også her kan vi kan levere billeder i en høj opløsning og på en afstand ned til ca.1,5m, sådan at det ikke vil være nødvendigt at rekvirere speciel kran/mandskab til at hejses/kravle ned på siderne af broen.


Tag inspektioner


Her kan vi tilbyde inspektioner ned til en afstand af 1,5m af alle typer tage det være sig privat boliger, lader stalde industri bygninger mm.


Bolig fotografering


Vi kan tilbyde luftfotografering via Drone ifb med salgsannoncer, eller hvis du blot som privat ønsker et luftfoto af din bolig eller hele ejendommen.